Βήμα 2
Επιλογές Domain
Βήμα 3
Διαμόρφωση
Βήμα 5
Πληρωμή

Κατηγορίες:
Small - Πακέτο φιλοξενίας - Πακέτο φιλοξενίας : Small

Τιμή € 25/Χρόνο

Χώρος 250 ΜΒ

Μηνιαία κίνηση 3000 ΜΒ

E-mail λογαριασμοί 3

My sql Βάσεις δεδομένων 2

Δημιουργία λογαριασμού εντός 24 ωρών

Starter - Πακέτο φιλοξενίας - Πακέτο φιλοξενίας : Starter

Τιμή € 50/Χρόνο

Χώρος 500 ΜΒ

Μηνιαία κίνηση 5000 ΜΒ

E-mail λογαριασμοί 5

My sql Βάσεις δεδομένων 5

Δημιουργία λογαριασμού εντός 24 ωρών

Business - Πακέτο φιλοξενίας - Πακέτο φιλοξενίας : Business

Τιμή € 100/Χρόνο

Χώρος 1000 ΜΒ

Μηνιαία κίνηση 10000 ΜΒ

E-mail λογαριασμοί 20

My sql Βάσεις δεδομένων 20

Δημιουργία λογαριασμού εντός 24 ωρών

Expert - Πακέτο φιλοξενίας - Πακέτο φιλοξενίας : Expert

Τιμή € 150/Χρόνο

Χώρος 2000 ΜΒ

Μηνιαία κίνηση 20000 ΜΒ

E-mail λογαριασμοί 50

My sql Βάσεις δεδομένων 50

Δημιουργία λογαριασμού εντός 24 ωρών

Premium - Πακέτο φιλοξενίας - Πακέτο φιλοξενίας : Premium

Τιμή €250/Χρόνο

Χώρος 10 GB

Μηνιαία κίνηση 50 GB

E-mail λογαριασμοί unlimited

My sql Βάσεις δεδομένων unlimited

Δημιουργία λογαριασμού εντός 24 ωρών

Secure Transaction Αυτή η παραγγελία εκτελείται σε περιβάλλον με υψηλή ασφάλεια και για την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης η διεύθυνση IP σας (3.239.91.5) έχει καταγραφεί.